Tin tức

 

Chọn
Hiển thị # 
# Tiêu đề Ngày chỉnh sửa Tác giả Lượt xem
1 Hướng dẫn thuế GTGT đối với dịch vụ xuất khẩu 09 Tháng 6 2016 Administrator 674
2 Hướng dẫn khấu trừ VAT thuế nhà thầu bị truy thu 09 Tháng 6 2016 Administrator 750
3 Quy định về tiền lương làm căn cứ truy thu BHXH, BHYT, BHTN 18 Tháng 5 2016 Administrator 915
4 Nội dung thẩm định công nghệ của dự án đầu tư 18 Tháng 5 2016 Administrator 897
5 Hướng dẫn khai thuế GTGT tại chi nhánh hạch toán phụ thuộc 18 Tháng 5 2016 Administrator 811
6 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB, Luật quản lý thuế 18 Tháng 5 2016 Administrator 823
7 Chi phí được trừ đối với kinh phí công đoàn 18 Tháng 5 2016 Administrator 969
8 Hướng dẫn sử dụng hóa đơn lẻ 18 Tháng 5 2016 Administrator 637
9 Quy định mới về quản lý ngoại hối đối với khoản vay và trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp 04 Tháng 5 2016 Administrator 1022
10 Quy định, hướng dẫn mới về biện pháp xử lý đối với trường hợp tên Doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp 04 Tháng 5 2016 Administrator 967
11 Gia hạn tiếp nhận mẫu 06/GTGT 04 Tháng 5 2016 Administrator 979
12 Hướng dẫn xác định hoạt động đầu tư thường xuyên giai đoạn 2009-2013 04 Tháng 5 2016 Administrator 804
13 Hướng dẫn ưu đãi thuế TNDN hoạt động cho thuê nhà xưởng dẫn thuế TNCN đối với tiền công tác phí, tiền điện thoại 04 Tháng 5 2016 Administrator 858
14 Hướng dẫn thuế TNDN đối với tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty TNHH MTV cá nhân làm chủ 04 Tháng 5 2016 Administrator 709
15 Sa thải người lao động trái luật có thể ở tù đến 3 năm 26 Tháng 4 2016 Administrator 918
16 Hướng dẫn cấp mã số thuế đối với cá nhân nộp thuế thu nhập cá nhân 26 Tháng 4 2016 Administrator 976
17 Hướng dẫn tỷ giá tính thuế nhà thầu nước ngoài 26 Tháng 4 2016 Administrator 1064
18 Hướng dẫn thuế TNCN đối với tiền công tác phí, tiền điện thoại 26 Tháng 4 2016 Administrator 954
19 Sửa đối thông tư 200/2014/TT-BTC về xác định tỷ giá hối đoái 26 Tháng 4 2016 Administrator 1050
20 Tổng cục thuế Nhật Bản cung cấp dữ liệu nộp thuế cho Tổng cục thuế Việt Nam 24 Tháng 4 2016 Administrator 984
21 Hướng dẫn mới về đăng ký khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp 04 Tháng 4 2016 Administrator 1187
22 Hướng dẫn về chi phí trước thành lập doanh nghiệp 04 Tháng 4 2016 Administrator 1068
23 Hướng dẫn thuế nhà thầu trong trường hợp giao hàng tại kho ngoại quan 04 Tháng 4 2016 Administrator 951
24 Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 2015, cấp MST người phụ thuộc 04 Tháng 4 2016 Administrator 1001
25 Xác định tiền lãi chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội 24 Tháng 3 2016 Administrator 1258
26 Hướng dẫn mới về đóng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và chế độ tai nạn lao động 25 Tháng 3 2016 Administrator 1285
27 Hướng dẫn thuế TNCN đối với khoản chi tiền điện thoại 22 Tháng 3 2016 Administrator 1349
28 Hướng dẫn chứng từ thanh toán qua ngân hàng cho hàng mua có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên 22 Tháng 3 2016 Administrator 1046
29 Hướng dẫn ghi nhận chi phí cho khoản học phí cho con người lao động Việt Nam 22 Tháng 3 2016 Administrator 1281
30 Hướng dẫn khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với hóa đơn Chi nhánh phụ thuộc 22 Tháng 3 2016 Administrator 899