Tin tức

 

Chọn
Hiển thị # 
# Tiêu đề Ngày chỉnh sửa Tác giả Lượt xem
1 Phí tư vấn thuế TNCN không được tính vào chi phí được trừ 12 Tháng 7 2016 Administrator 602
2 Không áp dụng thuế suất 0% với dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài nhưng tiêu dùng tại Việt Nam 12 Tháng 7 2016 Administrator 478
3 Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư 27 Tháng 6 2016 Administrator 1055
4 Không áp dụng thuế nhà thầu với nhà cung cấp giao hàng tại cửa khẩu Việt Nam 27 Tháng 6 2016 Administrator 756
5 Điều kiện hoàn thuế giá trị gia tăng khi xuất khẩu hàng qua biên giới đất liền 27 Tháng 6 2016 Administrator 854
6 Điều kiện khấu trừ đối với Hóa đơn GTGT trên 20 triệu thanh toán bằng tiền mặt giữa Công ty và chi nhánh hạch toán phụ thuộc 27 Tháng 6 2016 Administrator 823
7 Cách xác định ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mới trong Khu công nghiệp 27 Tháng 6 2016 Administrator 807
8 Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn 27 Tháng 6 2016 Administrator 671
9 Hướng dẫn ngưỡng doanh thu chịu thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản 09 Tháng 6 2016 Administrator 823
10 Không cần xuất trình thẻ BHYT khi khám chữa bệnh 09 Tháng 6 2016 Administrator 770
11 Một số giải pháp chung về hỗ trợ và phát triển Doanh nghiệp đến năm 2020 09 Tháng 6 2016 Administrator 798
12 Hướng dẫn kê khai thuế GTGT 09 Tháng 6 2016 Administrator 770
13 Hướng dẫn thuế GTGT đối với dịch vụ xuất khẩu 09 Tháng 6 2016 Administrator 744
14 Hướng dẫn khấu trừ VAT thuế nhà thầu bị truy thu 09 Tháng 6 2016 Administrator 821
15 Quy định về tiền lương làm căn cứ truy thu BHXH, BHYT, BHTN 18 Tháng 5 2016 Administrator 984
16 Nội dung thẩm định công nghệ của dự án đầu tư 18 Tháng 5 2016 Administrator 986
17 Hướng dẫn khai thuế GTGT tại chi nhánh hạch toán phụ thuộc 18 Tháng 5 2016 Administrator 873
18 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB, Luật quản lý thuế 18 Tháng 5 2016 Administrator 878
19 Chi phí được trừ đối với kinh phí công đoàn 18 Tháng 5 2016 Administrator 1054
20 Hướng dẫn sử dụng hóa đơn lẻ 18 Tháng 5 2016 Administrator 703
21 Quy định mới về quản lý ngoại hối đối với khoản vay và trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp 04 Tháng 5 2016 Administrator 1100
22 Quy định, hướng dẫn mới về biện pháp xử lý đối với trường hợp tên Doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp 04 Tháng 5 2016 Administrator 1033
23 Gia hạn tiếp nhận mẫu 06/GTGT 04 Tháng 5 2016 Administrator 1042
24 Hướng dẫn xác định hoạt động đầu tư thường xuyên giai đoạn 2009-2013 04 Tháng 5 2016 Administrator 865
25 Hướng dẫn ưu đãi thuế TNDN hoạt động cho thuê nhà xưởng dẫn thuế TNCN đối với tiền công tác phí, tiền điện thoại 04 Tháng 5 2016 Administrator 918
26 Hướng dẫn thuế TNDN đối với tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty TNHH MTV cá nhân làm chủ 04 Tháng 5 2016 Administrator 767
27 Sa thải người lao động trái luật có thể ở tù đến 3 năm 26 Tháng 4 2016 Administrator 981
28 Hướng dẫn cấp mã số thuế đối với cá nhân nộp thuế thu nhập cá nhân 26 Tháng 4 2016 Administrator 1043
29 Hướng dẫn tỷ giá tính thuế nhà thầu nước ngoài 26 Tháng 4 2016 Administrator 1221
30 Hướng dẫn thuế TNCN đối với tiền công tác phí, tiền điện thoại 26 Tháng 4 2016 Administrator 1022