Tin tức

 

Chọn
Hiển thị # 
# Tiêu đề Ngày chỉnh sửa Tác giả Lượt xem
1 Hướng dẫn thuế TNCN đối với đối tượng cư trú nước ngoài thực hiện dịch vụ hỗ trợ trực tuyến cho công ty ở Việt Nam 18 Tháng 9 2016 Administrator 569
2 Hướng dẫn thời điểm chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT 18 Tháng 9 2016 Administrator 461
3 Hướng dẫn thanh toán chi phí khám chữa bệnh cho người đóng BHYT từ 5 năm liên tục trở lên 10 Tháng 9 2016 Administrator 692
4 Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê 10 Tháng 9 2016 Administrator 707
5 Hồ sơ cần thiết để doanh nghiệp được tính chi phí thuê nhà của cá nhân vào chi phí được trừ 10 Tháng 9 2016 Administrator 660
6 Điều kiện để khoản học phí cho con người lao động nước ngoài học tại Việt Nam được tính là chi phí được trừ 10 Tháng 9 2016 Administrator 703
7 Quy định về khai thuế đối với trường hợp doanh nghiệp đã được hoàn thuế hàng xuất khẩu nhưng bị trả lại 10 Tháng 9 2016 Administrator 659
8 Không phải xuất hóa đơn khi nhận tiền đặt cọc, tạm ứng đảm bảo thực hiện hợp đồng 10 Tháng 9 2016 Administrator 597
9 Mức lương tối thiểu vùng 2017 16 Tháng 8 2016 Administrator 812
10 Quy định về Biểu mẫu của Văn phòng đại diện và Chi nhánh của thương nhân nước ngoài 16 Tháng 8 2016 Administrator 661
11 Điều kiện để các chi phí thanh toán qua thẻ tín dụng mang tên cá nhân được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào và được tính chi phí được trừ 16 Tháng 8 2016 Administrator 634
12 Hướng dẫn lập bộ chứng từ tài sản khi mua tài sản của cá nhân không kinh doanh 16 Tháng 8 2016 Administrator 574
13 Tiếp tục giải quyết hoàn thuế cho các trường hợp có số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết phát sinh trước kỳ tính thuế tháng 7/2016 16 Tháng 8 2016 Administrator 645
14 Quy định mới Hướng dẫn về đăng ký thuế 16 Tháng 8 2016 Administrator 537
15 Nghị định mới hướng dẫn sửa đổi, bổ sung về thuế GTGT, thuế TTĐB và Luật Quản lý thuế 16 Tháng 8 2016 Administrator 665
16 Quy định Sở hữu nhà ở tại Việt Nam của các tổ chức, cá nhân nước ngoài 04 Tháng 8 2016 Administrator 818
17 Sử dụng tỷ giá mua vào của Ngân hàng thương mại để quy đổi thu nhập chịu thuế TNCN bằng ngoại tệ 04 Tháng 8 2016 Administrator 661
18 Trợ cấp chuyển vùng một lần được loại trừ khi tính thuế TNCN nếu được quy định tại Hợp đồng lao động, Thỏa ước lao động tập thể 04 Tháng 8 2016 Administrator 816
19 Chi phí vé máy bay trên 20 triệu đồng thanh toán bằng thẻ tín dụng cá nhân của nhân viên được tính vào chi phí được trừ 04 Tháng 8 2016 Administrator 605
20 Hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh có giá trị dưới 1 triệu đồng được miễn thuế 04 Tháng 8 2016 Administrator 604
21 Quy định mới hướng dẫn về quản lý hoàn thuế GTGT 04 Tháng 8 2016 Administrator 570
22 Quy định về công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 19 Tháng 7 2016 Administrator 689
23 Cho Doanh nghiệp chế xuất thuê nhà xưởng được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% 19 Tháng 7 2016 Administrator 652
24 Sử dụng hóa đơn, chứng từ khi xuất điều chuyển hàng hóa cho chi nhánh hạch toán phụ thuộc 19 Tháng 7 2016 Administrator 664
25 Hướng dẫn ưu đãi đầu tư về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế nhập khẩu, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 19 Tháng 7 2016 Administrator 612
26 Chủ tài sản phải nộp lệ phí trước bạ khi đổi tên đồng thời đổi chủ sở hữu tài sản 19 Tháng 7 2016 Administrator 619
27 Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hải quan 12 Tháng 7 2016 Administrator 595
28 Lãi vay của các khoản vay không hợp lý có khả năng không được tính là chi phí được trừ 12 Tháng 7 2016 Administrator 590
29 Hoạt động bán hàng tại kho ngoại quan là đối tượng chịu thuế nhà thầu 12 Tháng 7 2016 Administrator 653
30 Miễn thuế TNCN cho chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án ODA 12 Tháng 7 2016 Administrator 549