Tin tức

 

Chọn
Hiển thị # 
# Tiêu đề Ngày chỉnh sửa Tác giả Lượt xem
1 Tiếp tục giải quyết hoàn thuế cho các trường hợp có số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết phát sinh trước kỳ tính thuế tháng 7/2016 16 Tháng 8 2016 Administrator 606
2 Quy định mới Hướng dẫn về đăng ký thuế 16 Tháng 8 2016 Administrator 488
3 Nghị định mới hướng dẫn sửa đổi, bổ sung về thuế GTGT, thuế TTĐB và Luật Quản lý thuế 16 Tháng 8 2016 Administrator 616
4 Quy định Sở hữu nhà ở tại Việt Nam của các tổ chức, cá nhân nước ngoài 04 Tháng 8 2016 Administrator 756
5 Sử dụng tỷ giá mua vào của Ngân hàng thương mại để quy đổi thu nhập chịu thuế TNCN bằng ngoại tệ 04 Tháng 8 2016 Administrator 620
6 Trợ cấp chuyển vùng một lần được loại trừ khi tính thuế TNCN nếu được quy định tại Hợp đồng lao động, Thỏa ước lao động tập thể 04 Tháng 8 2016 Administrator 763
7 Chi phí vé máy bay trên 20 triệu đồng thanh toán bằng thẻ tín dụng cá nhân của nhân viên được tính vào chi phí được trừ 04 Tháng 8 2016 Administrator 562
8 Hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh có giá trị dưới 1 triệu đồng được miễn thuế 04 Tháng 8 2016 Administrator 552
9 Quy định mới hướng dẫn về quản lý hoàn thuế GTGT 04 Tháng 8 2016 Administrator 530
10 Quy định về công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 19 Tháng 7 2016 Administrator 651
11 Cho Doanh nghiệp chế xuất thuê nhà xưởng được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% 19 Tháng 7 2016 Administrator 610
12 Sử dụng hóa đơn, chứng từ khi xuất điều chuyển hàng hóa cho chi nhánh hạch toán phụ thuộc 19 Tháng 7 2016 Administrator 623
13 Hướng dẫn ưu đãi đầu tư về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế nhập khẩu, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 19 Tháng 7 2016 Administrator 570
14 Chủ tài sản phải nộp lệ phí trước bạ khi đổi tên đồng thời đổi chủ sở hữu tài sản 19 Tháng 7 2016 Administrator 572
15 Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hải quan 12 Tháng 7 2016 Administrator 556
16 Lãi vay của các khoản vay không hợp lý có khả năng không được tính là chi phí được trừ 12 Tháng 7 2016 Administrator 552
17 Hoạt động bán hàng tại kho ngoại quan là đối tượng chịu thuế nhà thầu 12 Tháng 7 2016 Administrator 603
18 Miễn thuế TNCN cho chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án ODA 12 Tháng 7 2016 Administrator 500
19 Phí tư vấn thuế TNCN không được tính vào chi phí được trừ 12 Tháng 7 2016 Administrator 556
20 Không áp dụng thuế suất 0% với dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài nhưng tiêu dùng tại Việt Nam 12 Tháng 7 2016 Administrator 442
21 Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư 27 Tháng 6 2016 Administrator 1008
22 Không áp dụng thuế nhà thầu với nhà cung cấp giao hàng tại cửa khẩu Việt Nam 27 Tháng 6 2016 Administrator 717
23 Điều kiện hoàn thuế giá trị gia tăng khi xuất khẩu hàng qua biên giới đất liền 27 Tháng 6 2016 Administrator 795
24 Điều kiện khấu trừ đối với Hóa đơn GTGT trên 20 triệu thanh toán bằng tiền mặt giữa Công ty và chi nhánh hạch toán phụ thuộc 27 Tháng 6 2016 Administrator 766
25 Cách xác định ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mới trong Khu công nghiệp 27 Tháng 6 2016 Administrator 764
26 Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn 27 Tháng 6 2016 Administrator 625
27 Hướng dẫn ngưỡng doanh thu chịu thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản 09 Tháng 6 2016 Administrator 780
28 Không cần xuất trình thẻ BHYT khi khám chữa bệnh 09 Tháng 6 2016 Administrator 734
29 Một số giải pháp chung về hỗ trợ và phát triển Doanh nghiệp đến năm 2020 09 Tháng 6 2016 Administrator 757
30 Hướng dẫn kê khai thuế GTGT 09 Tháng 6 2016 Administrator 729