Tin tức

 

Chọn
Hiển thị # 
# Tiêu đề Ngày chỉnh sửa Tác giả Lượt xem
1 Thuế TNCN đối với chuyên gia nước ngoài có thu nhập phát sinh tại Việt Nam được Công ty mẹ ứng một phần lương 01 Tháng 11 2016 Administrator 460
2 Hướng dẫn về khoản phụ cấp chênh lệch tỷ giá và chi tiền vé máy bay về thăm nhà cho lao động nước ngoài 01 Tháng 11 2016 Administrator 437
3 Mức chi tiền ăn giữa ca tối đa không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN 01 Tháng 11 2016 Administrator 473
4 Nghị định quy định về lệ phí trước bạ 01 Tháng 11 2016 Administrator 437
5 Hướng dẫn thực hiện một số quy định về chế độ bảo hiểm xã hội 21 Tháng 10 2016 Administrator 663
6 Chính sách thuế với các khoản chi phí Công ty mẹ thanh toán hộ Chi nhánh trong giai đoạn mới thành lập 21 Tháng 10 2016 Administrator 487
7 Thuế nhà thầu nước ngoài đối với dịch vụ đào tạo thực hiện tại nước ngoài 21 Tháng 10 2016 Administrator 469
8 Kê khai, khấu trừ VAT đầu vào của DN chế xuất chuyển đổi thành DN không hưởng chính sách DN chế xuất 21 Tháng 10 2016 Administrator 512
9 Nghị định quy định về lệ phí môn bài 21 Tháng 10 2016 Administrator 469
10 Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 21 Tháng 10 2016 Administrator 414
11 Hướng dẫn chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp 04 Tháng 10 2016 Administrator 853
12 Tính thuế nhà thầu đối với khoản chi trả công tác phí phát sinh từ hợp đồng tư vấn 04 Tháng 10 2016 Administrator 626
13 Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào hàng hóa tổn thất không được bồi thường 04 Tháng 10 2016 Administrator 573
14 Thông tư hướng dẫn Nghị định 100/2016/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB, Luật Quản lý thuế 04 Tháng 10 2016 Administrator 621
15 Hướng dẫn về thuế GTGT và chứng từ cần thiết khi thanh lý tài sản 18 Tháng 9 2016 Administrator 640
16 Điểm mới Thông tư 133/2016/TT-BTC: Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa 18 Tháng 9 2016 Administrator 821
17 Đổi thẻ BHYT mới có bổ sung thông tin “thời điểm đủ 05 năm liên tục” 18 Tháng 9 2016 Administrator 572
18 Hướng dẫn thuế GTGT đối với hàng tạm nhập tái xuất 18 Tháng 9 2016 Administrator 461
19 Hướng dẫn thuế TNCN đối với đối tượng cư trú nước ngoài thực hiện dịch vụ hỗ trợ trực tuyến cho công ty ở Việt Nam 18 Tháng 9 2016 Administrator 526
20 Hướng dẫn thời điểm chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT 18 Tháng 9 2016 Administrator 422
21 Hướng dẫn thanh toán chi phí khám chữa bệnh cho người đóng BHYT từ 5 năm liên tục trở lên 10 Tháng 9 2016 Administrator 641
22 Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê 10 Tháng 9 2016 Administrator 646
23 Hồ sơ cần thiết để doanh nghiệp được tính chi phí thuê nhà của cá nhân vào chi phí được trừ 10 Tháng 9 2016 Administrator 607
24 Điều kiện để khoản học phí cho con người lao động nước ngoài học tại Việt Nam được tính là chi phí được trừ 10 Tháng 9 2016 Administrator 637
25 Quy định về khai thuế đối với trường hợp doanh nghiệp đã được hoàn thuế hàng xuất khẩu nhưng bị trả lại 10 Tháng 9 2016 Administrator 604
26 Không phải xuất hóa đơn khi nhận tiền đặt cọc, tạm ứng đảm bảo thực hiện hợp đồng 10 Tháng 9 2016 Administrator 547
27 Mức lương tối thiểu vùng 2017 16 Tháng 8 2016 Administrator 747
28 Quy định về Biểu mẫu của Văn phòng đại diện và Chi nhánh của thương nhân nước ngoài 16 Tháng 8 2016 Administrator 617
29 Điều kiện để các chi phí thanh toán qua thẻ tín dụng mang tên cá nhân được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào và được tính chi phí được trừ 16 Tháng 8 2016 Administrator 594
30 Hướng dẫn lập bộ chứng từ tài sản khi mua tài sản của cá nhân không kinh doanh 16 Tháng 8 2016 Administrator 534