Tin tức

 

Chọn
Hiển thị # 
# Tiêu đề Ngày chỉnh sửa Tác giả Lượt xem
1 Hướng dẫn chính sách thuế nhà thầu đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu 16 Tháng 12 2016 Administrator 515
2 Xác định chi phí được trừ với hàng hóa mua từ nội địa không làm thủ tục hải quan của doanh nghiệp chế xuất 16 Tháng 12 2016 Administrator 473
3 Khoản đóng phí công đoàn không được giảm trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN 16 Tháng 12 2016 Administrator 508
4 Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào và hạch toán chi phí được trừ đối với hàng hóa và dịch vụ mua vào của chi nhánh được công ty mẹ thanh toán 16 Tháng 12 2016 Administrator 468
5 Đề xuất tăng lương cơ sở lên 1.300.000 đồng/tháng 23 Tháng 11 2016 Administrator 778
6 Đề xuất giảm 1 % tỉ lệ đóng quỹ BHTN, tai nạn bệnh nghề nghiệp 23 Tháng 11 2016 Administrator 639
7 Ấn định thuế đối với khoản cho vay không tính lãi suất 23 Tháng 11 2016 Administrator 692
8 Hướng dẫn về chính sách thuế đối với trường hợp ủy quyền bên thứ ba thanh toán 23 Tháng 11 2016 Administrator 600
9 Thu nhập của công ty nước ngoài từ cung cấp hệ thống quản lý e-mail là đối tượng chịu thuế nhà thầu 23 Tháng 11 2016 Administrator 597
10 Thông tư hướng dẫn sửa đổi bổ sung về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào 23 Tháng 11 2016 Administrator 550
11 Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư 45/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ 23 Tháng 11 2016 Administrator 649
12 Giấy phép hoạt động xây dựng đối với nhà thầu nước ngoài 01 Tháng 11 2016 Administrator 550
13 Thuế TNCN đối với chuyên gia nước ngoài có thu nhập phát sinh tại Việt Nam được Công ty mẹ ứng một phần lương 01 Tháng 11 2016 Administrator 512
14 Hướng dẫn về khoản phụ cấp chênh lệch tỷ giá và chi tiền vé máy bay về thăm nhà cho lao động nước ngoài 01 Tháng 11 2016 Administrator 473
15 Mức chi tiền ăn giữa ca tối đa không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN 01 Tháng 11 2016 Administrator 516
16 Nghị định quy định về lệ phí trước bạ 01 Tháng 11 2016 Administrator 480
17 Hướng dẫn thực hiện một số quy định về chế độ bảo hiểm xã hội 21 Tháng 10 2016 Administrator 719
18 Chính sách thuế với các khoản chi phí Công ty mẹ thanh toán hộ Chi nhánh trong giai đoạn mới thành lập 21 Tháng 10 2016 Administrator 530
19 Thuế nhà thầu nước ngoài đối với dịch vụ đào tạo thực hiện tại nước ngoài 21 Tháng 10 2016 Administrator 528
20 Kê khai, khấu trừ VAT đầu vào của DN chế xuất chuyển đổi thành DN không hưởng chính sách DN chế xuất 21 Tháng 10 2016 Administrator 579
21 Nghị định quy định về lệ phí môn bài 21 Tháng 10 2016 Administrator 516
22 Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 21 Tháng 10 2016 Administrator 456
23 Hướng dẫn chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp 04 Tháng 10 2016 Administrator 921
24 Tính thuế nhà thầu đối với khoản chi trả công tác phí phát sinh từ hợp đồng tư vấn 04 Tháng 10 2016 Administrator 688
25 Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào hàng hóa tổn thất không được bồi thường 04 Tháng 10 2016 Administrator 616
26 Thông tư hướng dẫn Nghị định 100/2016/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB, Luật Quản lý thuế 04 Tháng 10 2016 Administrator 673
27 Hướng dẫn về thuế GTGT và chứng từ cần thiết khi thanh lý tài sản 18 Tháng 9 2016 Administrator 701
28 Điểm mới Thông tư 133/2016/TT-BTC: Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa 18 Tháng 9 2016 Administrator 865
29 Đổi thẻ BHYT mới có bổ sung thông tin “thời điểm đủ 05 năm liên tục” 18 Tháng 9 2016 Administrator 615
30 Hướng dẫn thuế GTGT đối với hàng tạm nhập tái xuất 18 Tháng 9 2016 Administrator 504