Tin tức

 

Chọn
Hiển thị # 
# Tiêu đề Ngày chỉnh sửa Tác giả Lượt xem
1 Sửa đổi Nghị định về thuế TNDN, TNCN, GTGT và quản lý thuế 14 Tháng 10 2014 Administrator 3111
2 Hướng dẫn đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài 29 Tháng 9 2014 Administrator 3345
3 Thông tư mới công bố biểu mẫu về khai trình lao động 29 Tháng 9 2014 Administrator 4277
4 Hướng dẫn kê khai hóa đơn bán hàng và hóa đơn điều chỉnh giảm doanh thu, giảm thuế 29 Tháng 9 2014 Administrator 3078
5 Hướng dẫn về thời điểm lập hóa đơn đối với hoạt động xuất khẩu 29 Tháng 9 2014 Administrator 3416
6 Điều kiện thanh toán không dùng tiền mặt đối với khoản công tác phí của cán bộ khi đi công tác nước ngoài 29 Tháng 9 2014 Administrator 3981
7 Hướng dẫn về việc giảm thuế TNCN đối với cá nhân làm việc tại Khu kinh tế 29 Tháng 9 2014 Administrator 3015
8 Tra cứu thông tin đóng BHXH qua mạng 15 Tháng 9 2014 Administrator 4345
9 Ngưng thi hành Thông tư về nhập máy móc, thiết bị cũ 15 Tháng 9 2014 Administrator 4863
10 Một số điểm mới của Thông tư số 103/2014/TT-BTC hướng dẫn về thuế nhà thầu nước ngoài 15 Tháng 9 2014 Administrator 4567
11 Nội dung mới của Thông tư số 119/2014/TT-BTC về cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế 15 Tháng 9 2014 Administrator 4245
12 Chính sách ưu đãi thuế TNDN theo địa bàn 15 Tháng 9 2014 Administrator 4251
13 Một số giải pháp về thuế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp 15 Tháng 9 2014 Administrator 4407
14 Quy định mới xử lý vi phạm về Cạnh tranh 29 Tháng 8 2014 Administrator 3395
15 Giải đáp vướng mắc về quản lý thuế, thuế TNCN và xử lý vi phạm hành chính về thuế 29 Tháng 8 2014 Administrator 3333
16 Hướng dẫn về sử dụng hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu 29 Tháng 8 2014 Administrator 3332
17 Hướng dẫn thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam 29 Tháng 8 2014 Administrator 3442
18 Hướng dẫn hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu 29 Tháng 8 2014 Administrator 3036
19 Đề xuất: Tăng lương tối thiểu lên 3,1 triệu đồng 12 Tháng 8 2014 Administrator 9284
20 Quy định mới về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 12 Tháng 8 2014 Administrator 9586
21 Phương pháp tính thuế GTGT của doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập 12 Tháng 8 2014 Administrator 9436
22 Hướng dẫn chứng từ thanh toán qua ngân hàng khi hoàn thuế GTGT 12 Tháng 8 2014 Administrator 9181
23 Một số nội dung mới của Thông tư số 78/2014/TT-BTC về thuế TNDN 12 Tháng 8 2014 Administrator 9655
24 Hướng dẫn trả tiền lương cho người lao động tham gia đào tạo vào ngày nghỉ hàng tuần 01 Tháng 8 2014 Administrator 3575
25 Tăng mức phạt doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm y tế 01 Tháng 8 2014 Administrator 3447
26 Hướng dẫn kê khai thuế GTGT đối với cơ sở sản xuất trực thuộc 01 Tháng 8 2014 Administrator 3129
27 Chính sách thuế TNCN, thuế TNDN đối với khoản phụ cấp, hỗ trợ cho người lao động đi đào tạo tại nước ngoài 01 Tháng 8 2014 Administrator 3281
28 Bộ Tài chính hoàn thiện Dự thảo dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán 01 Tháng 8 2014 Administrator 3190
29 Doanh nghiệp chế xuất phải lập chi nhánh riêng để mua bán hàng hóa tại Việt Nam 10 Tháng 7 2014 Administrator 3898
30 Hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó tái xuất trả lại người bán 10 Tháng 7 2014 Administrator 3768