Tin tức

 

Chọn
Hiển thị # 
# Tiêu đề Ngày chỉnh sửa Tác giả Lượt xem
1 Thay đổi thủ tục liên quan đến thu, chi BHXH, BHYT 28 Tháng 10 2014 Administrator 3238
2 Chế độ báo cáo đối với khoản vay ngắn, trung, dài hạn của DN không được chính phủ bảo lãnh 28 Tháng 10 2014 Administrator 3405
3 Xử lý hóa đơn đầu vào bị hỏng 28 Tháng 10 2014 Administrator 3323
4 Điều kiện ghi nhận chi phí được trừ đối với khoản công tác phí trong và ngoài nước 28 Tháng 10 2014 Administrator 3914
5 Hướng dẫn khai thuế TNDN đối với đơn vị thành viên 28 Tháng 10 2014 Administrator 2848
6 Ghi nhận chênh lệch tỷ giá đã thực hiện khi chuyển đổi nợ vay thành vốn góp là chi phí được trừ 28 Tháng 10 2014 Administrator 3192
7 Sử dụng hóa đơn khi làm thủ tục xuất khẩu 28 Tháng 10 2014 Administrator 3461
8 Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 10/2014 14 Tháng 10 2014 Administrator 3509
9 Hướng dẫn gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo TSCĐ của dự án đầu tư 14 Tháng 10 2014 Administrator 3356
10 Hướng dẫn khấu trừ thuế đối với tài sản mang góp vốn 14 Tháng 10 2014 Administrator 3195
11 Hướng dẫn đăng ký phương pháp tính thuế GTGT theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC 14 Tháng 10 2014 Administrator 3277
12 Ghi nhận chi phí được trừ đối với khoản tiền mua vé máy bay đi công tác do người lao động chi trả 14 Tháng 10 2014 Administrator 3233
13 Sửa đổi Nghị định về thuế TNDN, TNCN, GTGT và quản lý thuế 14 Tháng 10 2014 Administrator 3152
14 Hướng dẫn đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài 29 Tháng 9 2014 Administrator 3384
15 Thông tư mới công bố biểu mẫu về khai trình lao động 29 Tháng 9 2014 Administrator 4312
16 Hướng dẫn kê khai hóa đơn bán hàng và hóa đơn điều chỉnh giảm doanh thu, giảm thuế 29 Tháng 9 2014 Administrator 3125
17 Hướng dẫn về thời điểm lập hóa đơn đối với hoạt động xuất khẩu 29 Tháng 9 2014 Administrator 3454
18 Điều kiện thanh toán không dùng tiền mặt đối với khoản công tác phí của cán bộ khi đi công tác nước ngoài 29 Tháng 9 2014 Administrator 4028
19 Hướng dẫn về việc giảm thuế TNCN đối với cá nhân làm việc tại Khu kinh tế 29 Tháng 9 2014 Administrator 3055
20 Tra cứu thông tin đóng BHXH qua mạng 15 Tháng 9 2014 Administrator 4395
21 Ngưng thi hành Thông tư về nhập máy móc, thiết bị cũ 15 Tháng 9 2014 Administrator 4914
22 Một số điểm mới của Thông tư số 103/2014/TT-BTC hướng dẫn về thuế nhà thầu nước ngoài 15 Tháng 9 2014 Administrator 4635
23 Nội dung mới của Thông tư số 119/2014/TT-BTC về cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế 15 Tháng 9 2014 Administrator 4295
24 Chính sách ưu đãi thuế TNDN theo địa bàn 15 Tháng 9 2014 Administrator 4302
25 Một số giải pháp về thuế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp 15 Tháng 9 2014 Administrator 4460
26 Quy định mới xử lý vi phạm về Cạnh tranh 29 Tháng 8 2014 Administrator 3442
27 Giải đáp vướng mắc về quản lý thuế, thuế TNCN và xử lý vi phạm hành chính về thuế 29 Tháng 8 2014 Administrator 3387
28 Hướng dẫn về sử dụng hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu 29 Tháng 8 2014 Administrator 3380
29 Hướng dẫn thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam 29 Tháng 8 2014 Administrator 3488
30 Hướng dẫn hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu 29 Tháng 8 2014 Administrator 3075