Tin tức

 

Chọn
Hiển thị # 
# Tiêu đề Ngày chỉnh sửa Tác giả Lượt xem
1 Chi phí thuê văn phòng 15 Tháng 12 2014 Administrator 2876
2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế 15 Tháng 12 2014 Administrator 3321
3 Hướng dẫn thủ tục thủ tục xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ trong biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức thương mại thế giới: 10 Tháng 12 2014 Administrator 4229
4 Cấp bằng lái xe quốc tế sử dụng ở 85 nước 26 Tháng 11 2014 Administrator 3365
5 Chuyển tiền điện tử Quốc tế ra vào Việt Nam phải báo cáo với Cục phòng, chống rửa tiền 26 Tháng 11 2014 Administrator 3164
6 Quy định mới về việc tăng mức lương tối thiểu vùng 11 Tháng 8 2015 Administrator 6493
7 Hàn Quốc vươn lên dẫn đầu về đầu tư vào Việt Nam 11 Tháng 8 2015 Administrator 6449
8 Áp dụng thuế suất 0% đối với một số dịch vụ đặc biệt cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất 26 Tháng 11 2014 Administrator 3527
9 Thuế GTGT vãng lai đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp 26 Tháng 11 2014 Administrator 3033
10 Khấu hao đối với căn hộ để cho chuyên gia nước ngoài ở được tính chi phí được trừ 26 Tháng 11 2014 Administrator 2910
11 Hướng dẫn cách tính làm thêm giờ vào ban đêm, ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương 26 Tháng 11 2014 Administrator 3259
12 Bán hóa đơn cho các trường hợp chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT 26 Tháng 11 2014 Administrator 3082
13 Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động Ngân hàng 13 Tháng 11 2014 Administrator 3578
14 Hóa đơn xuất không đúng thời điểm thì người mua không được khấu trừ thuế GTGT và tính chi phí được trừ 13 Tháng 11 2014 Administrator 3199
15 Thời điểm xuất hóa đơn không khớp với thời điểm bàn giao hàng hóa khi DN nội địa bán hàng cho DN chế xuất thì không bị xử phạt hành chính 13 Tháng 11 2014 Administrator 2995
16 Chậm nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn trong thời hạn 10 ngày thì không có chế tài phạt 13 Tháng 11 2014 Administrator 2898
17 Thông tư số151/2014/TT-BTC hướng dẫn chi tiết Nghị định số 91/2014/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế 13 Tháng 11 2014 Administrator 3786
18 Quy định phạt và xử lý hóa đơn khi doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế không thực hiện hủy hóa đơn tự in, đặt in 28 Tháng 10 2014 Administrator 3163
19 Thay đổi thủ tục liên quan đến thu, chi BHXH, BHYT 28 Tháng 10 2014 Administrator 3202
20 Chế độ báo cáo đối với khoản vay ngắn, trung, dài hạn của DN không được chính phủ bảo lãnh 28 Tháng 10 2014 Administrator 3365
21 Xử lý hóa đơn đầu vào bị hỏng 28 Tháng 10 2014 Administrator 3286
22 Điều kiện ghi nhận chi phí được trừ đối với khoản công tác phí trong và ngoài nước 28 Tháng 10 2014 Administrator 3857
23 Hướng dẫn khai thuế TNDN đối với đơn vị thành viên 28 Tháng 10 2014 Administrator 2816
24 Ghi nhận chênh lệch tỷ giá đã thực hiện khi chuyển đổi nợ vay thành vốn góp là chi phí được trừ 28 Tháng 10 2014 Administrator 3145
25 Sử dụng hóa đơn khi làm thủ tục xuất khẩu 28 Tháng 10 2014 Administrator 3424
26 Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 10/2014 14 Tháng 10 2014 Administrator 3471
27 Hướng dẫn gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo TSCĐ của dự án đầu tư 14 Tháng 10 2014 Administrator 3325
28 Hướng dẫn khấu trừ thuế đối với tài sản mang góp vốn 14 Tháng 10 2014 Administrator 3160
29 Hướng dẫn đăng ký phương pháp tính thuế GTGT theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC 14 Tháng 10 2014 Administrator 3241
30 Ghi nhận chi phí được trừ đối với khoản tiền mua vé máy bay đi công tác do người lao động chi trả 14 Tháng 10 2014 Administrator 3196