Tin tức

 

Chọn
Hiển thị # 
# Tiêu đề Ngày chỉnh sửa Tác giả Lượt xem
1 Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn về chế độ kế toán doanh nghiệp 03 Tháng 2 2015 Administrator 4492
2 Các điểm mới về BHTN đáng lưu ý được áp dụng từ 2015 17 Tháng 1 2015 Administrator 3276
3 Kê khai và nộp thuế môn bài 2015 18 Tháng 8 2015 Administrator 6341
4 Xử lý hóa đơn bị hỏng, rách 17 Tháng 1 2015 Administrator 3091
5 Tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam có hoạt động mua, bán hàng hoá thông qua kho ngoại quan là đối tượng chịu thuế nhà thầu 17 Tháng 1 2015 Administrator 4357
6 Chi phí cho người lao động không quá 1 tháng lương bình quân thì được tính là chi phí được trừ 17 Tháng 1 2015 Administrator 2894
7 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 31 Tháng 12 2014 Administrator 3673
8 Thuế GTGT đối với dịch vụ cung cấp cho công ty nước ngoài được thực hiện tại Việt Nam 31 Tháng 12 2014 Administrator 2959
9 Hướng dẫn sử dụng hóa đơn 31 Tháng 12 2014 Administrator 3087
10 Hướng dẫn xử lý hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa 31 Tháng 12 2014 Administrator 3350
11 Hạn nộp vi phạm hành chính là 10 ngày kể từ ngày có quyết định phạt 15 Tháng 12 2014 Administrator 3175
12 Không phải quyết toán thuế TNDN khi chuyển đổi từ doanh nghiệp chế xuất sang công ty thường 15 Tháng 12 2014 Administrator 2905
13 Chi phí thuê văn phòng 15 Tháng 12 2014 Administrator 2908
14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế 15 Tháng 12 2014 Administrator 3354
15 Hướng dẫn thủ tục thủ tục xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ trong biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức thương mại thế giới: 10 Tháng 12 2014 Administrator 4286
16 Cấp bằng lái xe quốc tế sử dụng ở 85 nước 26 Tháng 11 2014 Administrator 3409
17 Chuyển tiền điện tử Quốc tế ra vào Việt Nam phải báo cáo với Cục phòng, chống rửa tiền 26 Tháng 11 2014 Administrator 3197
18 Quy định mới về việc tăng mức lương tối thiểu vùng 11 Tháng 8 2015 Administrator 6552
19 Hàn Quốc vươn lên dẫn đầu về đầu tư vào Việt Nam 11 Tháng 8 2015 Administrator 6507
20 Áp dụng thuế suất 0% đối với một số dịch vụ đặc biệt cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất 26 Tháng 11 2014 Administrator 3557
21 Thuế GTGT vãng lai đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp 26 Tháng 11 2014 Administrator 3065
22 Khấu hao đối với căn hộ để cho chuyên gia nước ngoài ở được tính chi phí được trừ 26 Tháng 11 2014 Administrator 2942
23 Hướng dẫn cách tính làm thêm giờ vào ban đêm, ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương 26 Tháng 11 2014 Administrator 3288
24 Bán hóa đơn cho các trường hợp chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT 26 Tháng 11 2014 Administrator 3111
25 Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động Ngân hàng 13 Tháng 11 2014 Administrator 3619
26 Hóa đơn xuất không đúng thời điểm thì người mua không được khấu trừ thuế GTGT và tính chi phí được trừ 13 Tháng 11 2014 Administrator 3234
27 Thời điểm xuất hóa đơn không khớp với thời điểm bàn giao hàng hóa khi DN nội địa bán hàng cho DN chế xuất thì không bị xử phạt hành chính 13 Tháng 11 2014 Administrator 3028
28 Chậm nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn trong thời hạn 10 ngày thì không có chế tài phạt 13 Tháng 11 2014 Administrator 2935
29 Thông tư số151/2014/TT-BTC hướng dẫn chi tiết Nghị định số 91/2014/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế 13 Tháng 11 2014 Administrator 3831
30 Quy định phạt và xử lý hóa đơn khi doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế không thực hiện hủy hóa đơn tự in, đặt in 28 Tháng 10 2014 Administrator 3202