Tin tức

 

Chọn
Hiển thị # 
# Tiêu đề Ngày chỉnh sửa Tác giả Lượt xem
1 Hướng dẫn sử dụng hóa đơn trong thời gian bị tạm đình chỉ sử dụng và kê khai thuế GTGT 15 Tháng 5 2015 Administrator 2294
2 Hướng dẫn mới về Bảo hiểm thất nghiệp 18 Tháng 4 2015 Administrator 2435
3 Hướng dẫn mới về tiền lương, giao kết hợp đồng lao động 18 Tháng 4 2015 Administrator 2511
4 Bãi bỏ một số thông tư về thuế và hải quan 18 Tháng 4 2015 Administrator 2949
5 Cơ quan thuế chấp nhận quyết toán thuế theo số liệu công ty đã kê khai khi sổ sách, chứng từ bị mất nhiều 18 Tháng 4 2015 Administrator 2329
6 Từ 01/01/2015 lợi nhuận được chia của cá nhân là chủ công ty TNHH một thành viên sau khi đã nộp thuế TNDN không phải nộp thuế TNCN 18 Tháng 4 2015 Administrator 2374
7 Không phải lập bảng kê phân bổ số thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ mua vào được khấu trừ đối với hoạt động kinh doanh chịu thuế và không chịu thuế 18 Tháng 4 2015 Administrator 2198
8 Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 03/2015 22 Tháng 3 2015 Administrator 2480
9 Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2014 của Cục thuế Hà Nội 22 Tháng 3 2015 Administrator 2323
10 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP hướng dẫn một số thay đổi về Luật thuế sửa đổi, bổ sung số 71/2014/QH13 và Thông tư số 26/2015/TT-BTC hướng dẫn nội dung về thuế GTGT, quản lý thuế và hóa đơn 22 Tháng 3 2015 Administrator 2660
11 Không sử dụng tiền mặt trong giao dịch góp vốn 22 Tháng 3 2015 Administrator 2455
12 Hướng dẫn thuế nhà thầu đối với máy móc thiết bị có kèm theo lắp đặt, đào tạo, vận hành, chạy thử 22 Tháng 3 2015 Administrator 2540
13 Thuế nhà thầu đối với nhập hàng hóa theo điều kiện CIP tại trụ sở công ty Việt Nam 22 Tháng 3 2015 Administrator 2897
14 Hoạt động cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng không phải là hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt ngoại tỉnh 22 Tháng 3 2015 Administrator 2219
15 Kê khai thuế GTGT theo quý từ tháng 10 năm 2014 đối với doanh nghiệp thành lập từ năm 2013 22 Tháng 3 2015 Administrator 2046
16 Quy định mới liên quan đến cấp thị thực cho người nước ngoài khi nhập cảnh vào Việt Nam 03 Tháng 2 2015 Administrator 2955
17 Hướng dẫn hoàn thuế TNCN lương NET 03 Tháng 2 2015 Administrator 2638
18 Tiền nhà công ty trả hộ cho người lao động tính vào thu nhập chịu thuế 03 Tháng 2 2015 Administrator 2718
19 Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn về chế độ kế toán doanh nghiệp 03 Tháng 2 2015 Administrator 4392
20 Các điểm mới về BHTN đáng lưu ý được áp dụng từ 2015 17 Tháng 1 2015 Administrator 3237
21 Kê khai và nộp thuế môn bài 2015 18 Tháng 8 2015 Administrator 6274
22 Xử lý hóa đơn bị hỏng, rách 17 Tháng 1 2015 Administrator 3058
23 Tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam có hoạt động mua, bán hàng hoá thông qua kho ngoại quan là đối tượng chịu thuế nhà thầu 17 Tháng 1 2015 Administrator 4289
24 Chi phí cho người lao động không quá 1 tháng lương bình quân thì được tính là chi phí được trừ 17 Tháng 1 2015 Administrator 2859
25 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 31 Tháng 12 2014 Administrator 3614
26 Thuế GTGT đối với dịch vụ cung cấp cho công ty nước ngoài được thực hiện tại Việt Nam 31 Tháng 12 2014 Administrator 2924
27 Hướng dẫn sử dụng hóa đơn 31 Tháng 12 2014 Administrator 3051
28 Hướng dẫn xử lý hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa 31 Tháng 12 2014 Administrator 3318
29 Hạn nộp vi phạm hành chính là 10 ngày kể từ ngày có quyết định phạt 15 Tháng 12 2014 Administrator 3145
30 Không phải quyết toán thuế TNDN khi chuyển đổi từ doanh nghiệp chế xuất sang công ty thường 15 Tháng 12 2014 Administrator 2868