Tin tức

 

Chọn
Hiển thị # 
# Tiêu đề Ngày chỉnh sửa Tác giả Lượt xem
1 Thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực cho thuê lại lao động 19 Tháng 7 2015 Administrator 1661
2 Tháo gỡ vướng mắc cấp thị thực cho khách du lịch 19 Tháng 7 2015 Administrator 1715
3 Thuế TNDN đối với lãi vay ngân hàng để góp vốn đầu tư 19 Tháng 7 2015 Administrator 1764
4 Tính tiền chậm nộp thuế 19 Tháng 7 2015 Administrator 1780
5 Xử lý thuế GTGT của tài sản, hàng hóa bị tổn thất 19 Tháng 7 2015 Administrator 1621
6 Kê khai quyết toán thuế TNCN cho người lao động 19 Tháng 7 2015 Administrator 1711
7 Giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nước ngoài cấp phải được Hợp pháp hóa lãnh sự trước khi công chứng, chứng nhận tại Việt Nam 03 Tháng 6 2015 Administrator 2187
8 Quy định mới về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN 03 Tháng 6 2015 Administrator 1940
9 Mã số thuế cho người phụ thuộc 03 Tháng 6 2015 Administrator 2879
10 Thu nhập từ lãi tiền gửi, lãi từ hợp đồng cho vay vốn 03 Tháng 6 2015 Administrator 1961
11 Chi phí bảo hiểm nước ngoài để hình thành tài sản cố định 03 Tháng 6 2015 Administrator 2393
12 Hướng dẫn về thực hiện hóa đơn điện tử 03 Tháng 6 2015 Administrator 2007
13 Hướng dẫn sử dụng hóa đơn trong thời gian bị tạm đình chỉ sử dụng và kê khai thuế GTGT 15 Tháng 5 2015 Administrator 2367
14 Hướng dẫn mới về Bảo hiểm thất nghiệp 18 Tháng 4 2015 Administrator 2485
15 Hướng dẫn mới về tiền lương, giao kết hợp đồng lao động 18 Tháng 4 2015 Administrator 2560
16 Bãi bỏ một số thông tư về thuế và hải quan 18 Tháng 4 2015 Administrator 3032
17 Cơ quan thuế chấp nhận quyết toán thuế theo số liệu công ty đã kê khai khi sổ sách, chứng từ bị mất nhiều 18 Tháng 4 2015 Administrator 2369
18 Từ 01/01/2015 lợi nhuận được chia của cá nhân là chủ công ty TNHH một thành viên sau khi đã nộp thuế TNDN không phải nộp thuế TNCN 18 Tháng 4 2015 Administrator 2425
19 Không phải lập bảng kê phân bổ số thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ mua vào được khấu trừ đối với hoạt động kinh doanh chịu thuế và không chịu thuế 18 Tháng 4 2015 Administrator 2259
20 Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 03/2015 22 Tháng 3 2015 Administrator 2522
21 Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2014 của Cục thuế Hà Nội 22 Tháng 3 2015 Administrator 2370
22 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP hướng dẫn một số thay đổi về Luật thuế sửa đổi, bổ sung số 71/2014/QH13 và Thông tư số 26/2015/TT-BTC hướng dẫn nội dung về thuế GTGT, quản lý thuế và hóa đơn 22 Tháng 3 2015 Administrator 2704
23 Không sử dụng tiền mặt trong giao dịch góp vốn 22 Tháng 3 2015 Administrator 2494
24 Hướng dẫn thuế nhà thầu đối với máy móc thiết bị có kèm theo lắp đặt, đào tạo, vận hành, chạy thử 22 Tháng 3 2015 Administrator 2601
25 Thuế nhà thầu đối với nhập hàng hóa theo điều kiện CIP tại trụ sở công ty Việt Nam 22 Tháng 3 2015 Administrator 2986
26 Hoạt động cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng không phải là hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt ngoại tỉnh 22 Tháng 3 2015 Administrator 2260
27 Kê khai thuế GTGT theo quý từ tháng 10 năm 2014 đối với doanh nghiệp thành lập từ năm 2013 22 Tháng 3 2015 Administrator 2086
28 Quy định mới liên quan đến cấp thị thực cho người nước ngoài khi nhập cảnh vào Việt Nam 03 Tháng 2 2015 Administrator 2994
29 Hướng dẫn hoàn thuế TNCN lương NET 03 Tháng 2 2015 Administrator 2672
30 Tiền nhà công ty trả hộ cho người lao động tính vào thu nhập chịu thuế 03 Tháng 2 2015 Administrator 2759