Tin tức

 

Chọn
Hiển thị # 
# Tiêu đề Ngày chỉnh sửa Tác giả Lượt xem
1 Xác định cá nhân cư trú 18 Tháng 12 2015 Administrator 1049
2 Hướng dẫn khầu trừ thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh chưa đăng ký 18 Tháng 12 2015 Administrator 1194
3 Hướng dẫn tỷ lệ phân bổ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ 18 Tháng 12 2015 Administrator 1172
4 Tăng lương tối thiểu vùng năm 2016 18 Tháng 12 2015 Administrator 1269
5 Hướng dẫn thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ bảo dưỡng định kỳ cho nhà máy trong khu phi thuế quan 18 Tháng 12 2015 Administrator 1226
6 Hướng dẫn về việc xác định cơ sở thường trú 18 Tháng 12 2015 Administrator 4133
7 Hướng dẫn kê khai thuế GTGT đối với chi nhánh hạch toán phụ thuộc 18 Tháng 12 2015 Administrator 1254
8 Hướng dẫn thủ tục ủy quyền hoàn thuế nhà thầu theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần 18 Tháng 12 2015 Administrator 4096
9 Hướng dẫn tiền thuê nhà tính vào thu nhập chịu thuế TNCN 18 Tháng 12 2015 Administrator 2964
10 Hoạt động đầu tư trên thị trường chứng khoán 18 Tháng 12 2015 Administrator 1383
11 Phạt chậm nộp thuế 18 Tháng 12 2015 Administrator 1106
12 Hướng dẫn tờ khai hải quan đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình trong DN chế xuất 18 Tháng 12 2015 Administrator 1093
13 Thuế giá trị gia tăng nhà thầu nước ngoài 18 Tháng 12 2015 Administrator 1145
14 Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 18 Tháng 12 2015 Administrator 1038
15 Hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử 18 Tháng 12 2015 Administrator 1188
16 Giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế 18 Tháng 12 2015 Administrator 1023
17 Phê duyệt Đề án quản lý nhập khẩu đến năm 2020 theo cam kết quốc tế 06 Tháng 11 2015 Administrator 3437
18 Khai thuế GTGT 06 Tháng 11 2015 Administrator 1723
19 Xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế TNDN 05 Tháng 11 2015 Administrator 1468
20 Xử lý thuế nhập khẩu và thuế GTGT đối với nguyên liệu thừa của DNCX 06 Tháng 11 2015 Administrator 3522
21 Công văn hướng dẫn Thông tư số 92/2015/TT-BTC hướng dẫn luật thuế GTGT và thuế TNCN 05 Tháng 11 2015 Administrator 1580
22 Quyền sở hữu nhà của cá nhân, tổ chức nước ngoài từ ngày 01/07/2015 24 Tháng 10 2015 Administrator 1916
23 Hóa đơn xuất khẩu 16 Tháng 10 2015 Administrator 1608
24 Chính sách thuế TNDN 16 Tháng 10 2015 Administrator 1578
25 Khoản chi phúc lợi cho người lao động 16 Tháng 10 2015 Administrator 1530
26 Hướng dẫn xác định số thuế TNDN phải nộp của cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc 16 Tháng 10 2015 Administrator 1413
27 Khấu trừ thuế GTGT 16 Tháng 10 2015 Administrator 1437
28 Thông tư số 92/2015/TT-BTC hướng dẫn luật thuế GTGT và TNCN 12 Tháng 10 2015 Administrator 1631
29 Hướng dẫn mới về tiền lương: 24 Tháng 10 2015 Administrator 2797
30 Hóa đơn, chứng từ 20 Tháng 7 2015 Administrator 2250