Tin tức

 

Chọn
Hiển thị # 
# Tiêu đề Ngày chỉnh sửa Tác giả Lượt xem
1 Hướng dẫn khấu trừ thuế GTGT 18 Tháng 12 2015 Administrator 1304
2 Quy định phạt chậm đóng kinh phí công đoàn 18 Tháng 12 2015 Administrator 1206
3 Hướng dẫn xác định nghĩa vụ thuế TNDN 18 Tháng 12 2015 Administrator 1251
4 Hướng dẫn về việc hoàn thuế GTGT đối với doanh nghiệp không đáp ứng điều kiện kinh doanh 18 Tháng 12 2015 Administrator 1177
5 Hướng dẫn chứng từ thanh toán khi mua hàng hóa, dịch vụ của hộ, cá nhân kinh doanh 18 Tháng 12 2015 Administrator 1281
6 Hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân 18 Tháng 12 2015 Administrator 1285
7 Hướng dẫn kê khai, điều chỉnh thuế GTGT 18 Tháng 12 2015 Administrator 1851
8 Hướng dẫn về việc tính trả lương ngày nghỉ hàng năm cho người lao động 18 Tháng 12 2015 Administrator 1317
9 Nghị định hướng dẫn Luật doanh nghiệp 2014 về đăng ký doanh nghiệp 18 Tháng 12 2015 Administrator 1398
10 Hướng dẫn hoàn thuế GTGT trong trường hợp nộp thừa 18 Tháng 12 2015 Administrator 1300
11 Hướng dẫn kê khai khấu trừ, hoàn thuế GTGT với hóa đơn bỏ sót 18 Tháng 12 2015 Administrator 1246
12 Hướng dẫn lệ phí trước bạ 18 Tháng 12 2015 Administrator 1169
13 Xác định cá nhân cư trú 18 Tháng 12 2015 Administrator 1080
14 Hướng dẫn khầu trừ thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh chưa đăng ký 18 Tháng 12 2015 Administrator 1229
15 Hướng dẫn tỷ lệ phân bổ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ 18 Tháng 12 2015 Administrator 1216
16 Tăng lương tối thiểu vùng năm 2016 18 Tháng 12 2015 Administrator 1320
17 Hướng dẫn thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ bảo dưỡng định kỳ cho nhà máy trong khu phi thuế quan 18 Tháng 12 2015 Administrator 1275
18 Hướng dẫn về việc xác định cơ sở thường trú 18 Tháng 12 2015 Administrator 4337
19 Hướng dẫn kê khai thuế GTGT đối với chi nhánh hạch toán phụ thuộc 18 Tháng 12 2015 Administrator 1294
20 Hướng dẫn thủ tục ủy quyền hoàn thuế nhà thầu theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần 18 Tháng 12 2015 Administrator 4262
21 Hướng dẫn tiền thuê nhà tính vào thu nhập chịu thuế TNCN 18 Tháng 12 2015 Administrator 3103
22 Hoạt động đầu tư trên thị trường chứng khoán 18 Tháng 12 2015 Administrator 1424
23 Phạt chậm nộp thuế 18 Tháng 12 2015 Administrator 1143
24 Hướng dẫn tờ khai hải quan đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình trong DN chế xuất 18 Tháng 12 2015 Administrator 1129
25 Thuế giá trị gia tăng nhà thầu nước ngoài 18 Tháng 12 2015 Administrator 1178
26 Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 18 Tháng 12 2015 Administrator 1069
27 Hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử 18 Tháng 12 2015 Administrator 1232
28 Giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế 18 Tháng 12 2015 Administrator 1054
29 Phê duyệt Đề án quản lý nhập khẩu đến năm 2020 theo cam kết quốc tế 06 Tháng 11 2015 Administrator 3559
30 Khai thuế GTGT 06 Tháng 11 2015 Administrator 1758