Tin tức

 

Chọn
Hiển thị # 
# Tiêu đề Ngày chỉnh sửa Tác giả Lượt xem
1 Nghị định hướng dẫn Luật Đầu tư 18 Tháng 12 2015 Administrator 1860
2 Hướng dẫn về thời gian không tính chậm nộp tiền thuế 18 Tháng 12 2015 Administrator 1736
3 Hướng dẫn chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT 18 Tháng 12 2015 Administrator 1707
4 Hướng dẫn về chính sách thuế GTGT áp dụng cho mặt hàng vừa thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT vừa thuộc đối tượng chịu thuế suất thuế GTGT 0% 18 Tháng 12 2015 Administrator 1577
5 Quy định mới về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây truyền công nghệ đã qua sử dụng 18 Tháng 12 2015 Administrator 1677
6 Nghị định hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 18 Tháng 12 2015 Administrator 1545
7 Lịch nghỉ Tết Âm Lịch năm 2016 18 Tháng 12 2015 Administrator 1296
8 Hướng dẫn thuế GTGT đối với cơ sở sản xuất trực thuộc 18 Tháng 12 2015 Administrator 1309
9 Hướng dẫn chính sách thuế TNDN khi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh 18 Tháng 12 2015 Administrator 1289
10 Hướng dẫn thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng 18 Tháng 12 2015 Administrator 1293
11 Hướng dẫn thuế GTGT đối với phế liệu dư ra được bán vào thị trường nội địa của doanh nghiệp chế xuất 18 Tháng 12 2015 Administrator 1322
12 Hướng dẫn về chính sách thuế TNCN khi có khoản chiết khấu thương mại theo hợp đồng mua bán hàng hóa với cá nhân 18 Tháng 12 2015 Administrator 1371
13 Nghị định hướng dẫn Luật doanh nghiệp 2014 15 Tháng 3 2017 Administrator 3742
14 Hướng dẫn khấu trừ, hoàn thuế GTGT 18 Tháng 12 2015 Administrator 1347
15 Hướng dẫn thuế GTGT 18 Tháng 12 2015 Administrator 1302
16 Hướng dẫn chính sách thuế TNCN của cá nhân không cư trú làm môi giới bán hàng hóa tại nước ngoài cho DN Việt Nam 18 Tháng 12 2015 Administrator 1216
17 Hướng dẫn thuế GTGT đối với dịch vụ xuất khẩu 18 Tháng 12 2015 Administrator 1288
18 Hướng dẫn chính sách thuế TNDN 18 Tháng 12 2015 Administrator 1195
19 Hướng dẫn khấu trừ thuế GTGT 18 Tháng 12 2015 Administrator 1258
20 Quy định phạt chậm đóng kinh phí công đoàn 18 Tháng 12 2015 Administrator 1155
21 Hướng dẫn xác định nghĩa vụ thuế TNDN 18 Tháng 12 2015 Administrator 1206
22 Hướng dẫn về việc hoàn thuế GTGT đối với doanh nghiệp không đáp ứng điều kiện kinh doanh 18 Tháng 12 2015 Administrator 1141
23 Hướng dẫn chứng từ thanh toán khi mua hàng hóa, dịch vụ của hộ, cá nhân kinh doanh 18 Tháng 12 2015 Administrator 1236
24 Hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân 18 Tháng 12 2015 Administrator 1247
25 Hướng dẫn kê khai, điều chỉnh thuế GTGT 18 Tháng 12 2015 Administrator 1782
26 Hướng dẫn về việc tính trả lương ngày nghỉ hàng năm cho người lao động 18 Tháng 12 2015 Administrator 1279
27 Nghị định hướng dẫn Luật doanh nghiệp 2014 về đăng ký doanh nghiệp 18 Tháng 12 2015 Administrator 1353
28 Hướng dẫn hoàn thuế GTGT trong trường hợp nộp thừa 18 Tháng 12 2015 Administrator 1253
29 Hướng dẫn kê khai khấu trừ, hoàn thuế GTGT với hóa đơn bỏ sót 18 Tháng 12 2015 Administrator 1198
30 Hướng dẫn lệ phí trước bạ 18 Tháng 12 2015 Administrator 1128