Tin tức

 

Chọn
Hiển thị # 
# Tiêu đề Ngày chỉnh sửa Tác giả Lượt xem
1 Sửa đối thông tư 200/2014/TT-BTC về xác định tỷ giá hối đoái 26 Tháng 4 2016 Administrator 1120
2 Tổng cục thuế Nhật Bản cung cấp dữ liệu nộp thuế cho Tổng cục thuế Việt Nam 24 Tháng 4 2016 Administrator 1059
3 Hướng dẫn mới về đăng ký khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp 04 Tháng 4 2016 Administrator 1279
4 Hướng dẫn về chi phí trước thành lập doanh nghiệp 04 Tháng 4 2016 Administrator 1137
5 Hướng dẫn thuế nhà thầu trong trường hợp giao hàng tại kho ngoại quan 04 Tháng 4 2016 Administrator 1016
6 Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 2015, cấp MST người phụ thuộc 04 Tháng 4 2016 Administrator 1072
7 Xác định tiền lãi chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội 24 Tháng 3 2016 Administrator 1324
8 Hướng dẫn mới về đóng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và chế độ tai nạn lao động 25 Tháng 3 2016 Administrator 1360
9 Hướng dẫn thuế TNCN đối với khoản chi tiền điện thoại 22 Tháng 3 2016 Administrator 1435
10 Hướng dẫn chứng từ thanh toán qua ngân hàng cho hàng mua có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên 22 Tháng 3 2016 Administrator 1100
11 Hướng dẫn ghi nhận chi phí cho khoản học phí cho con người lao động Việt Nam 22 Tháng 3 2016 Administrator 1366
12 Hướng dẫn khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với hóa đơn Chi nhánh phụ thuộc 22 Tháng 3 2016 Administrator 946
13 Nghị định hướng dẫn Luật Đầu tư 18 Tháng 12 2015 Administrator 1903
14 Hướng dẫn về thời gian không tính chậm nộp tiền thuế 18 Tháng 12 2015 Administrator 1775
15 Hướng dẫn chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT 18 Tháng 12 2015 Administrator 1751
16 Hướng dẫn về chính sách thuế GTGT áp dụng cho mặt hàng vừa thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT vừa thuộc đối tượng chịu thuế suất thuế GTGT 0% 18 Tháng 12 2015 Administrator 1615
17 Quy định mới về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây truyền công nghệ đã qua sử dụng 18 Tháng 12 2015 Administrator 1726
18 Nghị định hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 18 Tháng 12 2015 Administrator 1598
19 Lịch nghỉ Tết Âm Lịch năm 2016 18 Tháng 12 2015 Administrator 1333
20 Hướng dẫn thuế GTGT đối với cơ sở sản xuất trực thuộc 18 Tháng 12 2015 Administrator 1346
21 Hướng dẫn chính sách thuế TNDN khi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh 18 Tháng 12 2015 Administrator 1327
22 Hướng dẫn thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng 18 Tháng 12 2015 Administrator 1332
23 Hướng dẫn thuế GTGT đối với phế liệu dư ra được bán vào thị trường nội địa của doanh nghiệp chế xuất 18 Tháng 12 2015 Administrator 1371
24 Hướng dẫn về chính sách thuế TNCN khi có khoản chiết khấu thương mại theo hợp đồng mua bán hàng hóa với cá nhân 18 Tháng 12 2015 Administrator 1415
25 Nghị định hướng dẫn Luật doanh nghiệp 2014 15 Tháng 3 2017 Administrator 3793
26 Hướng dẫn khấu trừ, hoàn thuế GTGT 18 Tháng 12 2015 Administrator 1385
27 Hướng dẫn thuế GTGT 18 Tháng 12 2015 Administrator 1342
28 Hướng dẫn chính sách thuế TNCN của cá nhân không cư trú làm môi giới bán hàng hóa tại nước ngoài cho DN Việt Nam 18 Tháng 12 2015 Administrator 1269
29 Hướng dẫn thuế GTGT đối với dịch vụ xuất khẩu 18 Tháng 12 2015 Administrator 1326
30 Hướng dẫn chính sách thuế TNDN 18 Tháng 12 2015 Administrator 1243