Tin tức

Được kê khai khấu trừ thuế GTGT khâu nhập khẩu của hàng hóa là quà biếu, quà tặng

Ngày 19 tháng 10 năm 2016, Cục thuế TP Hồ Chí Minh ban hành Công văn số 10195/CT-TTHT. Theo đó, trường hợp Công ty nhập khẩu hàng hóa (máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ, vật tư linh kiện) là quà biếu, quà tặng của Công ty mẹ ở nước ngoài (không phát sinh nghĩa vụ thanh toán) để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty (xuất tiêu dùng nội bộ, xuất bảo hành (đổi lại sản phẩm hoặc thay thế các bộ phận trong một sản phẩm là linh kiện, phụ tùng do lỗi của nhà sản xuất), sử dụng làm hàng mẫu, sản phẩm trưng bày) và đã nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu thì số tiền thuế GTGT đã nộp Công ty được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Trường hợp Công ty xuất bán các hàng hóa trên (bao gồm cả cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương...) thì phải lập hóa đơn và kê khai nộp thuế theo quy định.