Tin tức

Xác định chi phí được trừ với hàng hóa mua từ nội địa không làm thủ tục hải quan của doanh nghiệp chế xuất

Ngày 27 tháng 10 năm 2016, Cục thuế TP Hà Nội ban hành Công văn số 66802/CT-TTHT. Theo đó,  doanh nghiệp chế xuất mua hàng hóa của các nhà cung cấp nội địa và các nhà cung cấp nội địa này xuất hóa đơn GTGT với mức thuế suất thuế GTGT 5%, 10% cho doanh nghiệp để không phải thực hiện thủ tục hải quanhoặc mua hàng hóa từ hộ kinh doanh cá thể  xuất hóa đơn bán hàng nhưng không thực hiện thủ tục hải quan. Nếu các hóa đơn trên là hóa đơn hợp pháp theo quy định của pháp luật và các khoản chi đáp ứng đầy đủ quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC thì doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN.