Tin tức

Khoản đóng phí công đoàn không được giảm trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN

Ngày 27 tháng 10 năm 2016, Cục thuế TP. Hà Nội ban hành Công văn số 66805/CT-HTr. Theo đó, khoản phí đoàn viên tham gia công đoàn phải đóng bằng 1% lương không thuộc đối tượng được trừ, được miễn, được giảm trừ khi tính thuế TNCN, phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN theo quy định tại Khoản 2 điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.