Tin tức

Đề xuất tăng lương cơ sở lên 1.300.000 đồng/tháng

Trong phiên họp ngày 17 tháng 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, một số ý kiến của Ủy ban tài chính ngân sách đề xuất tăng 7% lương cơ sở (từ 1.210.000 đồng/tháng lên 1.300.000 đồng/tháng).

Qua đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ cân nhắc bố trí nguồn để thực hiện đề án cải cách tiền lương cơ sở trong năm 2017.