Tin tức

Đề xuất giảm 1 % tỉ lệ đóng quỹ BHTN, tai nạn bệnh nghề nghiệp

Tại Phiên họp Chính phủ tháng 10, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH đề xuất giảm 1% tỷ lệ đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp, quỹ tai nạn bệnh nghề nghiệp (tương ứng với 5.400 tỉ đồng), nhằm hỗ trợ doanh nghiệp ổn định và tạo thêm việc làm.

Cụ thể:

-  Giảm 0,5% tỉ lệ đóng của người sử dụng lao động vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Việc giảm tỷ lệ đóng dựa trên tỉ lệ số chi/thu đều chiếm khoảng gần 10% trong những năm gần đây. Hiện tại, số kết dư khá lớn với 26.000 tỉ đồng. Riêng năm 2015, ước tính thu đạt 5.600 tỉ đồng, trong khi đó mức chi chỉ 460 tỉ đồng (chiếm khoảng 8 %).

-   Giảm 0,5% tỉ lệ đóng của người sử dụng lao động vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Việc giảm tỷ lệ đóng dựa trên số kết dư quỹ bảo hiểm thất nghiệp là đến hết năm 2015 là 48.900 tỉ đồng. Riêng trong năm 2015, ước tính thu 9.470 tỉ đồng, chi 4.800 tỉ đồng. Tỉ lệ số chi/thu năm 2015 chiếm 50%.

Giảm 1% tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động sẽ giúp doanh nghiệp giảm chi phí, giảm giá thành sản phẩm và tăng khả năng cạnh tranh.