Tin tức

Thu nhập của công ty nước ngoài từ cung cấp hệ thống quản lý e-mail là đối tượng chịu thuế nhà thầu

Ngày 23 tháng 8 năm 2016, Cục thuế TP Hồ Chí Minh ban hành Công văn số 8127/CT-TTHT. Theo đó, trường hợp công ty  sử dụng hệ thống quản lý email chung của Tập đoàn do công ty nước ngoài cùng tập đoàn cung cấp và trả tiền phí sử dụng cho công ty nước ngoài, thì thu nhập mà công ty nước ngoài nhận được thuộc đối tượng chịu thuế nhà thầu theo quy định tại Thông tư số 103/2014/TT-BTC. Khi thanh toán cho công ty nước ngoài, Công ty thực hiện khấu trừ, kê khai, nộp thuế GTGT với tỷ lệ % tính thuế GTGT là 5% và thuế TNDN nhà thầu với tỷ lệ % tính thuế TNDN là 10%.