Tin tức

Nghị định hướng dẫn Luật doanh nghiệp 2014

Ngày 19/10/2015, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 96/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp về Doanh nghiệp xã hội; con dấu của doanh nghiệp và hạn chế sở hữu chéo giữa các công ty. Trong đó nội dung nổi bật và được nhiều doanh nghiệp quan tâm nhất là hướng dẫn về con dấu của doanh nghiệp. Con dấu của doanh nghiệp được quản lý và sử dụng như sau:

  •    Các DN đã thành lập trước 01/07/2015 tiếp tục sử dụng con dấu đã được cấp cho DN mà không phải thông báo mẫu con dấu cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Trường hợp DN làm thêm con dấu, thay đổi màu mực dấu thì thực hiện thủ tục thông báo mẫu con dấu theo quy định về đăng ký DN.
  • Trường hợp DN đã thành lập trước 01/7/2015 làm con dấu mới theo quy định tại Nghị định này thì phải nộp lại con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.  Cơ quan công an cấp giấy biên nhận đã nhận lại con dấu tại thời điểm tiếp nhận lại con dấu của DN.
  • Trường hợp DN đã thành lập trước 01/7/2015 bị mất con dấu, mất Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu thì DN được làm con dấu theo quy định tại Nghị định này.  Đồng thời, thông báo việc mất con dấu, mất Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.
  • Doanh nghiệp được quyết định về số lượng con dấu và mỗi doanh nghiệp có một mẫu con dấu thống nhất về nội dung, hình thức và kích thước con dấu.

Nghị định 96/2015/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 08/12/2015 và thay thế Nghị định 102/2010/NĐ-CP của Chính phủ.