Tin tức

Hàn Quốc vươn lên dẫn đầu về đầu tư vào Việt Nam

  • Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong số 55 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư cấp mới tại Việt Nam tính đến tháng 10/2014, Hàn Quốc đang vươn lên dẫn đầu với 415 dự án, số vốn 2.616,1 triệu USD, chiếm 26,3% tổng vốn đăng ký cấp mới. Nhật Bản xếp thứ tư với 253 dự án, số vốn 1.003,5 triệu USD, chiếm 10,1% tổng vốn đăng ký cấp mới.
  • Nhìn vào xu hướng phát triển về nguồn vốn đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam, cùng với những động thái của các doanh nghiệp Hàn Quốc thời gian qua, một quan chức của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch Đầu tư) dự báo sẽ có bước đột phá mạnh mẽ về đầu tư từ Hàn Quốc vào Việt Nam.