Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
 

Chào mừng đến với VBP Group

Nghị định mới quy định về mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ năm 2017

Ngày 14 tháng 11 năm 2016, Chính phủ ban hành Nghị định 153/2016/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo Hợp đồng lao động. Theo đó, mức lương tối thiểu vùng được quy định như sau:

- Mức 3.750.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I (tăng 250.000 đồng/tháng)

- Mức 3.320.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II (tăng 220.000 đồng/tháng)

- Mức 2.900.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III (tăng 200.000 đồng/tháng)

- Mức 2.580.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV (tăng 180.000 đồng/tháng)

Mức lương tối thiểu vùng là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương, đảm bảo:

- Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất;

- Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc đòi hỏi người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề.

Ngoài ra, Nghị định có một số thay đổi về địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng như sau:

- Huyện Tân Thành (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) sẽ chuyển từ vùng II thành vùng I;

- Thành phố Sông Công và Thị xã Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên), Thành phố Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh),

- Thành phố Hội An (tỉnh Quảng Nam) sẽ chuyển từ vùng III thành vùng II;

- Huyện Quế Sơn, Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam) và Thị xã Duyên Hải (tỉnh Trà Vinh) sẽ chuyển từ vùng IV thành vùng III;

- Huyện Giang Thành  (tỉnh Kiên Giang) sẽ chuyển từ vùng III thành vùng IV.

Nghị định có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 01 năm 2017 và thay thế cho Nghị định số 122/2015/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng.