Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
 

Chào mừng đến với VBP Group

ニュース

ニュースを選択し、ごらんになってください!

Thông tư hướng dẫn về lệ phí môn bài

Ngày 15 tháng 11 năm 2016, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài. Theo đó, có một số điểm mới đáng chú ý như sau: 

- Các trường hợp được miễn lệ phí môn bài:

  1. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống. Mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình được miễn lệ phí môn bài là tổng doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.
  2. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm kinh doanh cố định.

    Xem tiếp...

Nghị định mới quy định về mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ năm 2017

Ngày 14 tháng 11 năm 2016, Chính phủ ban hành Nghị định 153/2016/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo Hợp đồng lao động. Theo đó, mức lương tối thiểu vùng được quy định như sau:

- Mức 3.750.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I (tăng 250.000 đồng/tháng)

- Mức 3.320.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II (tăng 220.000 đồng/tháng)

- Mức 2.900.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III (tăng 200.000 đồng/tháng)

- Mức 2.580.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV (tăng 180.000 đồng/tháng)

Mức lương tối thiểu vùng là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương, đảm bảo:

- Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất;

- Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc đòi hỏi người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề.

Ngoài ra, Nghị định có một số thay đổi về địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng như sau:

- Huyện Tân Thành (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) sẽ chuyển từ vùng II thành vùng I;

- Thành phố Sông Công và Thị xã Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên), Thành phố Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh),

- Thành phố Hội An (tỉnh Quảng Nam) sẽ chuyển từ vùng III thành vùng II;

- Huyện Quế Sơn, Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam) và Thị xã Duyên Hải (tỉnh Trà Vinh) sẽ chuyển từ vùng IV thành vùng III;

- Huyện Giang Thành  (tỉnh Kiên Giang) sẽ chuyển từ vùng III thành vùng IV.

Nghị định có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 01 năm 2017 và thay thế cho Nghị định số 122/2015/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng.

 

 

Quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp

Ngày 24 tháng 12 năm 2016, Chính phủ ban hành Nghị định 166/2016/NĐ-CP quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp bao gồm đăng ký tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế; giải quyết, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và việc trao đổi thông tin liên quan đến việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Xem tiếp...

Nghị định về lương tối thiểu vùng năm 2016

Ngày 14/11/2015 chính phủ ban hành Nghị định122/2015/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ 1/1/2016. Theo đó mức lương tối thiểu mới được áp dụng như sau:

-   Vùng I: 3.500.000 đồng/tháng (tăng 400.000 đồng so với năm 2015).
-   Vùng II: 3.100.000 đồng/tháng (tăng 350.000 đồng so với năm 2015).

-   Vùng III: 2.700.000 đồng/tháng (tăng 300.000 đồng so với năm 2015).
-   Vùng IV: 2.400.000 đồng/tháng (tăng 250.000 đồng so với năm 2015).

Mức lương trên được áp dụng cho doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và tổ chức người Việt Nam; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam thuê mướn lao động theo hợp đồng.

Chuyên mục phụ