Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
 

Chào mừng đến với VBP Group

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về đất đai

 

Ngày 06 tháng 01 năm 2017, Chính phủ ban hành Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 03 Nghị định hướng dẫn Luật đất đai bao gồm: Nghị định 43/2014/ND-CP, Nghị định 44/2014/ND-CP và Nghị định 47/2014/NĐ-CP.

Trong đó, Nghị định có bổ sung một số quy định liên quan đến doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài như sau:

-  Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hộ gia đình, cá nhân thuê đất của Nhà nước trả tiền thuê đất hàng năm; thuê đất, thuê lại đất trong khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, làng nghề trả tiền thuê đất hàng năm và đã được cấp Giấy chứng nhận thì được cho thuê tài sản gắn liền với đất đã được tạo lập hợp pháp theo quy định của pháp luật nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản;

-  Người thuê tài sản phải sử dụng tài sản trên đất theo mục đích đã được xác định trong quyết định cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc trong hợp đồng thuê đất, thuê lại đất đã ký.

Ngoài ra, Nghị định bổ sung quy định doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất do nhận chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất có các quyền và nghĩa vụ  như trường hợp được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê và giao đất có thu tiền sử dụng đất để thực hiện dự án  được quy định tại khoản 3, Điều 183 Luật đất đai.

Nghị định 01/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 03 tháng 03 năm 2017.