Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
 

Chào mừng đến với VBP Group

Chứng từ đối với khoản chi trả tiền học phí cho con của lao động nước ngoài

Ngày 13 tháng 10 năm 2016, Cục thuế Tp. Hồ Chí Minh ban hành Công văn số 9912/CT-TTHT. Theo đó, trường hợp Công ty chi trả tiền học phí cho con của lao động nước ngoài học tại Việt Nam theo bậc học từ mầm non đến trung học phổ thông thì khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN (nếu có chứng từ, hóa đơn hợp pháp) và không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của lao động nước ngoài. Trong trường hợp, trường học không có hóa đơn, chỉ cung cấp chứng từ là  giấy yêu cầu thanh toán và phiếu thu học phí thì các chứng từ này cùng với chứng từ chi của công ty là căn cứ để công ty tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.