Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
 

Chào mừng đến với VBP Group

Chính sách thuế đối với các khoản phúc lợi cho người lao động

Ngày 03 tháng 10 năm 2016, Cục thuế Tp. Hồ Chí Minh ban hành Công văn số 9497/CT-TTHT. Theo đó, trường hợp Công ty mua bảo hiểm sức khỏe cho người lao động, nếu là sản phẩm bảo hiểm không bắt buộc, không có tích lũy về phí bảo hiểm  thì khoản chi này không tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động, trường hợp mua bảo hiểm sức khỏe cho người thân của người lao động thì khoản tiền phí mua sản phẩm bảo hiểm này  phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động.

Các khoản chi mua bảo hiểm sức khỏe, chi phí mua thẻ hội viên và chương trình thể dục thể thao cho người lao động của công ty thuộc khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động nếu có hóa đơn hợp pháp và tổng số chi có tính chất phúc lợi không vượt quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong  năm được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.