Tin tức

 

Chọn
Hiển thị # 
# Tiêu đề Ngày chỉnh sửa Tác giả Lượt xem
1 Giảm mức đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với Người sử dụng lao động 08 Tháng 7 2017 Administrator 59
2 Hướng dẫn xuất hóa đơn GTGT đối với quà tặng hội nghị khách hàng 08 Tháng 7 2017 Administrator 60
3 Ấn định thuế với khoản cho vay không lãi suất 08 Tháng 7 2017 Administrator 77
4 Chính sách thuế GTGT đối với hàng mẫu 08 Tháng 7 2017 Administrator 80
5 Hướng dẫn Quyết toán thuế (QTT) TNCN năm 2016 và cấp MST của người phụ thuộc 08 Tháng 7 2017 Administrator 74
6 Hướng dẫn áp dụng phương pháp tính thuế GTGT 08 Tháng 7 2017 Administrator 39
7 Đăng ký kê khai nộp thuế GTGT đối với doanh nghiệp chế xuất có hoạt động mua bán hàng hóa tại Việt Nam 08 Tháng 7 2017 Administrator 42
8 Không phải nộp thuế TNCN với lợi nhuận được chia của cá nhân là chủ công ty TNHH một thành viên 08 Tháng 7 2017 Administrator 35
9 Hướng dẫn quyết toán thuế TNDN 2016 của Tổng Cục Thuế 08 Tháng 7 2017 Administrator 40
10 Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư 45/2013/TT-BTC và Thông tư 147/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ 08 Tháng 7 2017 Administrator 28
11 Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư số 195/2015/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt 08 Tháng 7 2017 Administrator 25
12 Nghị định mới quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết 08 Tháng 7 2017 Administrator 30
13 Thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam 06 Tháng 5 2017 Administrator 331
14 Hướng dẫn hoàn thuế giá trị gia tăng trong giai đoạn chuyển tiếp của Luật số 106/2016/QH13 06 Tháng 5 2017 Administrator 281
15 Không tính thu nhập chịu thuế TNCN đối với khoản chi trả hộ phí đào tạo 06 Tháng 5 2017 Administrator 291
16 Chính sách thuế đối với văn phòng đại diện nước ngoài hoạt động tại Việt Nam 06 Tháng 5 2017 Administrator 204
17 Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế 06 Tháng 5 2017 Administrator 175
18 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về đất đai 29 Tháng 3 2017 Administrator 353
19 Chứng từ đối với khoản chi trả tiền học phí cho con của lao động nước ngoài 29 Tháng 3 2017 Administrator 365
20 Chính sách thuế đối với các khoản phúc lợi cho người lao động 29 Tháng 3 2017 Administrator 386
21 Công văn hướng dẫn hạch toán lệ phí môn bài 29 Tháng 3 2017 Administrator 301
22 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán 29 Tháng 3 2017 Administrator 337
23 Hướng dẫn xuất hóa đơn đối với hàng mẫu trong chương trình khuyến mại 14 Tháng 2 2017 Administrator 503
24 Được kê khai khấu trừ thuế GTGT khâu nhập khẩu của hàng hóa là quà biếu, quà tặng 14 Tháng 2 2017 Administrator 418
25 Hướng dẫn sử dụng hóa đơn lẻ đối với trường hợp người nộp thuế đang bị áp dụng biện pháp cưỡng chế thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng 14 Tháng 2 2017 Administrator 441
26 Hướng dẫn mới về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 26 Tháng 12 2016 Administrator 582
27 Chính sách thuế với các khoản chi phí sáng lập viên thanh toán hộ trong giai đoạn trước khi thành lập doanh nghiệp 26 Tháng 12 2016 Administrator 482
28 Điều kiện để các khoản chi làm thủ tục cho người nước ngoài nhập cảnh được tính vào chi phí được trừ 26 Tháng 12 2016 Administrator 477
29 Điều kiện để các chi phí thanh toán qua thẻ tín dụng cá nhân được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào và được tính chi phí được trừ 26 Tháng 12 2016 Administrator 465
30 Hướng dẫn sử dụng hóa đơn đối với hoạt động xuất khẩu tại chỗ 26 Tháng 12 2016 Administrator 490