Tin tức

 

Chọn
Hiển thị # 
# Tiêu đề Ngày chỉnh sửa Tác giả Lượt xem
1 Quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp 14 Tháng 2 2017 Administrator 72
2 Hướng dẫn xuất hóa đơn đối với hàng mẫu trong chương trình khuyến mại 14 Tháng 2 2017 Administrator 76
3 Được kê khai khấu trừ thuế GTGT khâu nhập khẩu của hàng hóa là quà biếu, quà tặng 14 Tháng 2 2017 Administrator 87
4 Hướng dẫn sử dụng hóa đơn lẻ đối với trường hợp người nộp thuế đang bị áp dụng biện pháp cưỡng chế thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng 14 Tháng 2 2017 Administrator 74
5 Thông tư hướng dẫn về lệ phí môn bài 13 Tháng 2 2017 Administrator 64
6 Hướng dẫn mới về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 26 Tháng 12 2016 Administrator 258
7 Chính sách thuế với các khoản chi phí sáng lập viên thanh toán hộ trong giai đoạn trước khi thành lập doanh nghiệp 26 Tháng 12 2016 Administrator 205
8 Điều kiện để các khoản chi làm thủ tục cho người nước ngoài nhập cảnh được tính vào chi phí được trừ 26 Tháng 12 2016 Administrator 210
9 Điều kiện để các chi phí thanh toán qua thẻ tín dụng cá nhân được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào và được tính chi phí được trừ 26 Tháng 12 2016 Administrator 194
10 Hướng dẫn sử dụng hóa đơn đối với hoạt động xuất khẩu tại chỗ 26 Tháng 12 2016 Administrator 166
11 Hướng dẫn chính sách thuế nhà thầu đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu 16 Tháng 12 2016 Administrator 197
12 Xác định chi phí được trừ với hàng hóa mua từ nội địa không làm thủ tục hải quan của doanh nghiệp chế xuất 16 Tháng 12 2016 Administrator 174
13 Khoản đóng phí công đoàn không được giảm trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN 16 Tháng 12 2016 Administrator 183
14 Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào và hạch toán chi phí được trừ đối với hàng hóa và dịch vụ mua vào của chi nhánh được công ty mẹ thanh toán 16 Tháng 12 2016 Administrator 169
15 Nghị định mới quy định về mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ năm 2017 16 Tháng 12 2016 Administrator 173
16 Đề xuất tăng lương cơ sở lên 1.300.000 đồng/tháng 23 Tháng 11 2016 Administrator 327
17 Đề xuất giảm 1 % tỉ lệ đóng quỹ BHTN, tai nạn bệnh nghề nghiệp 23 Tháng 11 2016 Administrator 276
18 Ấn định thuế đối với khoản cho vay không tính lãi suất 23 Tháng 11 2016 Administrator 302
19 Hướng dẫn về chính sách thuế đối với trường hợp ủy quyền bên thứ ba thanh toán 23 Tháng 11 2016 Administrator 262
20 Thu nhập của công ty nước ngoài từ cung cấp hệ thống quản lý e-mail là đối tượng chịu thuế nhà thầu 23 Tháng 11 2016 Administrator 253
21 Thông tư hướng dẫn sửa đổi bổ sung về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào 23 Tháng 11 2016 Administrator 199
22 Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư 45/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ 23 Tháng 11 2016 Administrator 192
23 Giấy phép hoạt động xây dựng đối với nhà thầu nước ngoài 01 Tháng 11 2016 Administrator 268
24 Thuế TNCN đối với chuyên gia nước ngoài có thu nhập phát sinh tại Việt Nam được Công ty mẹ ứng một phần lương 01 Tháng 11 2016 Administrator 248
25 Hướng dẫn về khoản phụ cấp chênh lệch tỷ giá và chi tiền vé máy bay về thăm nhà cho lao động nước ngoài 01 Tháng 11 2016 Administrator 257
26 Mức chi tiền ăn giữa ca tối đa không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN 01 Tháng 11 2016 Administrator 248
27 Nghị định quy định về lệ phí trước bạ 01 Tháng 11 2016 Administrator 227
28 Hướng dẫn thực hiện một số quy định về chế độ bảo hiểm xã hội 21 Tháng 10 2016 Administrator 370
29 Chính sách thuế với các khoản chi phí Công ty mẹ thanh toán hộ Chi nhánh trong giai đoạn mới thành lập 21 Tháng 10 2016 Administrator 297
30 Thuế nhà thầu nước ngoài đối với dịch vụ đào tạo thực hiện tại nước ngoài 21 Tháng 10 2016 Administrator 309