Hướng dẫn xuất hóa đơn GTGT đối với quà tặng hội nghị khách hàng

Ngày 05 tháng 04 năm 2017, Tổng Cục Thuế ban hành Công văn số 1284/TCT-DNL. Theo đó, Doanh nghiệp tổ chức hội nghị khách hàng và tặng quà lưu niệm cho khách, việc tổ chức hội nghị của công ty có chương trình, kế hoạch và danh sách khách mời cụ thể thì khi kết thúc hội nghị, thì doanh nghiệp được lập một hóa đơn GTGT tổng giá trị quà tặng cho khách hàng, trên hóa đơn nêu rõ quà tặng hội nghị khách hàng.