Cộng đồng doanh nhân Việt Nam

VBP là tên viết tắt của Vietnam Business Platform for Vietnam Business Partners.

Theo đúng như tên gọi, công ty VBP tập trung vào mảng phát triển kinh doanh tại Việt Nam, và cung cấp thông tin về lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam.

Dưới đây là giới thiệu sơ lược về các công ty thành viên trong Group:

  1. Công ty TNHH VBP: Tư vấn các vấn đề liên quan đến đầu tư, lao động, pháp luật (www.vbp.vn, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )
  2. Công ty dịch vụ kế toán VBP: Tư vấn về kế toán - thuế (www.vbp.vn , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )
  3. Công ty kiểm toán U&I: Dịch vụ kiểm toán (www.uniaudit.vn, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )
  4. JVnet:Xuất khẩu lao động (www.jvnet.com.vn, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )
  5. JVB:Thương mại (www.jvnet.com.vnThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )
  6. AT-NAVI:Kinh doanh Business Center, môi giới Bất Động Sản (www.atnavi.vn, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )
  7. GreenSun:Phát triển về lĩnh vực phần mềm (www.greensun.com.vn, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )