Các dịch vụ cung cấp

1. Tư vấn đầu tư và Tư vấn quản trị doanh nghiệp

2. Dịch vụ Tư vấn Kế toán- Thuế, Kiểm toán

3. Tư vấn về lao động- bảo hiểm

4. Lập Báo cáo điều tra, nghiên cứu thị trường

5. Biên- phiên dịch

6. Kinh doanh Văn phòng tiện nghi (Business Center)

7. Giới thiệu Khu công nghiệp, căn hộ cho thuê và văn phòng cho thuê

8. Lập trình phần mềm